Publications

 

T. Kallio-Seppä, S. Lipkin, & P. Mullins (eds): Thematic collection "Historical Burials in Europe: Natural Mummification, Burial Customs, and Ethical Challenges" in Historical Archaeology Vol 54(4)

  • Sanna Lipkin & Titta Kallio-Seppä: Introduction: Studying Under-Floor Church Burials in Finland––Challenges in Stewarding the Past for the Future. Hist Arch (2020). https://doi.org/10.1007/s41636-020-00267-z

  • Lipkin, S., Niinimäki, S., Tuovinen, S. et al. Newborns, Infants, and Adolescents in Postmedieval Northern Finland: A Case Study from Keminmaa. Hist Arch (2020). https://doi.org/10.1007/s41636-020-00265-1

  • Lipkin, S., Ruhl, E., Vajanto, K. et al. Textiles: Decay and Preservation in Seventeenth- to Nineteenth-Century Burials in Finland. Hist Arch (2020). https://doi.org/10.1007/s41636-020-00270-4

  • ​Tiina Väre, Sanna Lipkin, Jenni A. Suomela & Krista Vajanto: Nikolaus Rungius: Lifestyle and Status of an Early Seventeenth-Century Northern Finnish Vicar. Hist Arch (2020). https://doi.org/10.1007/s41636-020-00268-y

Kuokkanen, Tiina: Härvelit ja pasmat jäivät kieleen käsitöistä. Kaleva 5.7.2020 

Saara Tuovinen & Sanna Lipkin: Kemin kaksoset 1750–1810. Torniolaakson vuosikirja 2018–2019: 76–83, 2019.

Sanna Lipkin & Saara Tuovinen: Huolella haudatut – Lapsen hauta perheen surun kuvaajana 1700–1800-luvuilla. In: S. Lipkin, T. Kallio-Seppä, T. Väre, A. Tranberg (toim.) Toinen jalka haudassa – Juhlakirja Juhani Kostetille: 65–74, 2019.

Sanna Lipkin: Köyliön kirkkoon haudattujen hauta-asuista. Samuli Vaheristo (toim.) Kaunista käsillä: 155–161, 2019. 

Niina Korpinen, Petteri Oura, Tiina Väre, Markku Niskanen, Jaakko Niinimäki, Jaro Karppinen & Juho-Antti Junno: Temporal Trends in Vertebral Dimensions – a case study from Finland. Nature Research, Scientific Reports (2020) 10:1635. https://doi.org/10.1038/s41598-020-58340-9

Heli Maijanen, Sanna Lipkin & Tiina Kuokkanen, Tiina: Museovierailijoiden suhtautuminen ihmisluiden esillepanoon museonäyttelyissä. Muinaistutkija 4: 2–17, 2019.

1/1